Αρχική σελίδα2024-07-12T11:03:46+03:00

Μια spin – off εταιρεία της AUA για τη βιώσιμη λίπανση των καλλιεργειών

Γίνετε ένας ενδιαφερόμενος της Econutri

Καινοτόμες ιδέες και τεχνολογίες για την οικολογικά βιώσιμη διαχείριση των θρεπτικών στοιχείων στη γεωργία με στόχο την πρόληψη, τον μετριασμό και την εξάλειψη της ρύπανσης στο έδαφος, το νερό και τον αέρα.

Καινοτόμες ιδέες και τεχνολογίες για την οικολογικά βιώσιμη διαχείριση των θρεπτικών στοιχείων στη γεωργία με στόχο την πρόληψη, τον μετριασμό και την εξάλειψη της ρύπανσης στο έδαφος, το νερό και τον αέρα.

Το ECONUTRI θα βελτιστοποιήσει, θα επικυρώσει και θα επιδείξει σε επιχειρησιακό περιβάλλον λύσεις βασισμένες στη φύση και καινοτόμες τεχνολογίες που έχουν ήδη αναπτυχθεί από εταίρους σε προηγούμενα έργα.

Η ECONUTRI είναι μια διεπιστημονική κοινοπραξία επιστημόνων, γεωργών, αγροτικών βιομηχανιών, δημόσιων και ιδιωτικών συμβούλων στον αγροδιατροφικό τομέα, φορέων χάραξης πολιτικής και μιας σειράς ενδιαφερομένων, όπως επιστημονικά ιδρύματα, αγροτικές κοινότητες, συμβουλευτικές υπηρεσίες, βιομηχανία, καταναλωτές και κοινωνία των πολιτών από την ΕΕ και την Κίνα.

Η κοινοπραξία econutri περιλαμβάνει 24 εταίρους από την Ευρώπη και 6 εταίρους από την Κίνα.

Η ECONUTRI θα διαρκέσει 42 μήνες, από την 1η Νοεμβρίου 2022 έως τις 30 Απριλίου 2026, με προϋπολογισμό 5.560.916,25 ευρώ. Συντονίζεται από το ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, Αθήνα Ελλάδα.

Ο γενικός στόχος του ECONUTRI είναι να βελτιστοποιήσει, να επικυρώσει και να επιδείξει καινοτόμες λύσεις που βασίζονται στη φύση, προσαρμοσμένες σε μια ολιστική αντίληψη, οι οποίες συμβάλλουν στη μείωση της έκπλυσης ΝΟ3-Ν και Ρ, στον έλεγχο των απωλειών Ν μέσω της εξάτμισης αμμωνίας και στον μετριασμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Τελευταία νέα

Συνεργάτες

Συνεργάτες

Συνεργάτες