Strona główna2024-07-12T11:06:42+03:00

Spółka spin-off AUA zajmująca się zrównoważonym nawożeniem upraw

Zostań udziałowcem Econutri

Innowacyjne koncepcje i technologie ekologicznie zrównoważonego zarządzania składnikami odżywczymi w rolnictwie, mające na celu zapobieganie, łagodzenie i eliminowanie zanieczyszczeń gleby, wody i powietrza.

Innowacyjne koncepcje i technologie ekologicznie zrównoważonego zarządzania składnikami odżywczymi w rolnictwie, mające na celu zapobieganie, łagodzenie i eliminowanie zanieczyszczeń gleby, wody i powietrza.

ECONUTRI zoptymalizuje, zweryfikuje i zademonstruje w środowisku operacyjnym rozwiązania oparte na naturze i innowacyjne technologie opracowane już przez partnerów w poprzednich projektach.

ECONUTRI to multidyscyplinarne konsorcjum naukowców, rolników, przedstawicieli przemysłu rolnego, doradców publicznych i prywatnych w sektorze rolno-spożywczym, decydentów politycznych oraz szeregu zainteresowanych stron, takich jak instytucje naukowe, społeczności rolnicze, usługi doradcze, przemysł, konsumenci i społeczeństwo obywatelskie z UE i Chin.

Konsorcjum econutri obejmuje 24 partnerów z Europy i 6 partnerów z Chin.

ECONUTRI potrwa 42 miesiące od 1 listopada 2022 r. do 30 kwietnia 2026 r., a jego budżet wyniesie 5 560 916,25 euro. Koordynowane przez GEOPONIKO PANEPISTIMION ATHINON, Ateny, Grecja.

Ogólnym celem ECONUTRI jest optymalizacja, walidacja i demonstracja nowatorskich rozwiązań opartych na naturze, dostosowanych do holistycznej koncepcji, które przyczyniają się do redukcji wymywania NO3-N i P, kontroli strat N poprzez ulatnianie się amoniaku oraz łagodzenia emisji gazów cieplarnianych.

Najnowsze wiadomości

Partnerzy

Partnerzy

Partnerzy