Home2024-07-12T11:02:23+03:00

Een spin-off bedrijf van AUA voor duurzame gewasbemesting

Word een Econutri-belanghebbende

Innovatieve concepten en technologieën voor ecologisch duurzaam voedingsstoffenbeheer in de landbouw met als doel vervuiling van bodem, water en lucht te voorkomen, beperken en elimineren.

Innovatieve concepten en technologieën voor ecologisch duurzaam voedingsstoffenbeheer in de landbouw met als doel vervuiling van bodem, water en lucht te voorkomen, beperken en elimineren.

ECONUTRI zal op de natuur gebaseerde oplossingen en innovatieve technologieën die al door partners in eerdere projecten zijn ontwikkeld, optimaliseren, valideren en demonstreren in een operationele omgeving.

ECONUTRI is een multidisciplinair consortium van wetenschappers, boeren, agro-industrieën, publieke en private adviseurs in de agrovoedingssector, beleidsmakers en een reeks belanghebbenden zoals wetenschappelijke instellingen, landbouwgemeenschappen, adviesdiensten, industrie, consumenten en maatschappelijke organisaties uit de EU en China.

Het econutri-consortium bestaat uit 24 partners uit Europa en 6 partners uit China.

ECONUTRI heeft een looptijd van 42 maanden, van 1 november 2022 tot en met 30 april 2026, en een budget van 5 560 916,25 euro. Gecoördineerd door GEOPONIKO PANEPISTIMION ATHINON, Athene Griekenland.

De algemene doelstelling van ECONUTRI is het optimaliseren, valideren en demonstreren van nieuwe, op de natuur gebaseerde oplossingen die zijn aangepast aan een holistisch concept en die bijdragen aan de vermindering van de uitspoeling van NO3-N en P, de beheersing van N-verliezen door vervluchtiging van ammoniak en de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen.

Laatste nieuws

Partners

Partners

Partners